Tjenester

Vår omfattende flåte består av 20 spesialiserte vogntog, nøye tilpasset et bredt spekter av transportbehov innenfor ulike sektorer.

Dette inkluderer semi-trailere utstyrt med walking floor-systemer og termotrailere, designet for effektiv og sikker transport av temperatursensitive varer. I tillegg har vi bulkbiler og tilhengere for transport av løsvare, som gjør oss i stand til å håndtere et bredt spekter av bulkmaterialer med letthet. Vår flåte inkluderer også containerbiler for fleksibel transport av containeriserte varer og krokbiler for effektiv håndtering og transport av avfall og resirkulerbare materialer.
Ta kontakt➝

Våre hovedoppgaver sentrerer rundt transport av nøkkelråvarer og materialer som er avgjørende for våre klienters virksomhet. Dette inkluderer:

  1. Potet- og Gulrottransport: Vi spesialiserer oss på transport av landbruksprodukter, med et særlig fokus på poteter og gulrøtter. Ved å bruke våre termotrailere sikrer vi at disse følsomme produktene blir transportert under optimale forhold, noe som bevarer kvaliteten fra gård til marked.
  2. Asfalttransport: Vår flåte av bulkbiler og hengere er spesielt tilpasset for å møte bygge- og anleggsindustriens behov for sikker og effektiv transport av asfalt. Dette er essensielt for infrastrukturprosjekter over hele regionen.
  3. Avfallshåndtering: Vi er dypt engasjert i miljøvennlig og bærekraftig avfallshåndtering. Våre krokbiler er utformet for å tilby løsninger for innsamling og transport av avfall og resirkulerbart materiale, bidrar til et renere og mer bærekraftig miljø.
Vårt mål er å tilby skreddersydde transportløsninger som møter de spesifikke behovene til våre kunder, med vekt på pålitelighet, effektivitet og sikkerhet. Med en flåte av høyt spesialiserte kjøretøy og et team av dedikerte profesjonelle, er vi godt posisjonert til å håndtere dine transportbehov, uansett omfang eller kompleksitet.