Om oss

Martemoen Transport er en familiebedrift med rike tradisjoner og en historie som strekker seg tilbake til 1934, da grunnleggeren Torleif Martemoen satte i gang virksomheten.

Med en beskjeden start i transport av tømmer og korn, la Martemoen grunnlaget for det som skulle vokse til å bli en betydelig aktør i transportindustrien. Det var i denne tidlige fasen av bedriftens historie at fundamentet for en solid og pålitelig transporttjeneste ble etablert, et fundament som fortsatt er en bærebjelke i selskapets virksomhet.
Ta kontakt➝
I 1947 tok Martemoen Transport et betydelig skritt fremover ved å utvide virksomheten til å inkludere transport for Gartnerhallen. Dette var et betydelig skifte, da det innebar transport av varer helt til Tyskland, og markerte begynnelsen på bedriftens internasjonale virksomhet. Denne ekspansjonen var resultatet av pionerånden til Torleif og hans søskenbarn Einar, som sammen la ivei mot nye horisonter og muligheter. Dette var en tid da transportbransjen var preget av store utfordringer, men gjennom hardt arbeid og dedikasjon klarte Martemoen Transport å etablere et navn for seg selv, både nasjonalt og internasjonalt.

I dag, nesten et århundre senere, drives Martemoen Transport av tredje generasjon av familien Martemoen.

Dette er en sjelden bragd i den moderne forretningsverdenen, og det vitner om en sterk bedriftskultur, dyp forankring i familieverdier, og en kontinuerlig streben etter å tilpasse seg en stadig endrende industri. Bedriftens evne til å fornye seg og samtidig bevare sin identitet og arv er bemerkelsesverdig. Å være 100 % eid av familien Martemoen understreker ikke bare bedriftens uavhengighet, men også dens forpliktelse til å opprettholde grunnleggerens visjon og verdier.

Martemoen Transports historie er en fortelling om vekst, tilpasning og utholdenhet. Fra de tidlige dagene med transport av tømmer og korn, gjennom ekspansjonen til internasjonale markeder med Gartnerhallen, til dagens moderne og miljøbevisste virksomhet, har Martemoen Transport vist at tradisjoner og innovasjon kan gå hånd i hånd. Som en stolt bærer av familien Martemoens arv, fortsetter selskapet å sette standarden for kvalitet og pålitelighet i transportindustrien, med en klar visjon for fremtiden.